Loome paremaid koolikogukondi

Edulyzer kogub ja analüüsib andmeid koolis toimuvate tegevuste kohta, mida saab kasutada õppimise, kooliga rahulolu, heaolu ja ühistegevuse arendamiseks. Tahame osaleda selliste koolikogukondade loomisel, kus igaühe võimeid märgatakse ja hinnatakse.

Koolikogukondade loojatele

Koolid tekitavad palju andmeid, mida saab erinevatest allikatest koguda. Praegu puudub selge ettekujutus, kuidas selliseid andmeid juhtimises tõhusalt ära kasutada. Andmed on killustatud ja lünklikud.

Meie kogume, analüüsime ja visualiseerime koolides tekkivaid andmeid hõlpsasti mõistetavateks ja kasutatavateks kogumiteks. Tänu sellele on lihtsam ressursse jaotada ning põhitegevuste jaoks jääb rohkem aega.

Edulyzer kaasab koolis toimuvatest tegevusest saadud andmed järelevalve ja koolikogukonna igapäevasesse arendamisesse.

Loe toote kohta rohkem

Edukad õpikogemused

põhinevad innustaval koolikeskkonnal, seal tegutsevatel inimestel ja ühistegevustel. Hästitoimiv koolikogukond on õppimiseks parim keskkond.

Andmete töötlemine tegevuse alustamiseks

7. Täiustused ja pidev areng:

Analüüsime üksuste omavahelisi seoseid ja saame klientidelt rohkem teavet.

6. Kokkuvõte:

Meie kliendid otsustavad andmete ja saadud kogemuste põhjal, milliseid tegevusi läbi viia.
pohjalta.

5. Tulemused ja järeldused:

Meie kliendid – haridusvaldkonna spetsialistid – pääsevad otsuste tegemiseks kogutud andmetele hõlpsalt ligi.

4. Analüüs:

Loome kasutajale asjakohaste andmete visuaalseid esitusi.

1. Andmeallikad::

Oleme tuvastanud kooli ökosüsteemi kõige asjakohasemad andmeallikad.

2. Andmete kogumine:

Kasutame mobiiliseadmeid paindlikuks andmete kogumiseks.

3. AI:

Kasutame andmekogumite analüüsimisel tehisintellekti.

1. Andmeallikad:
Oleme tuvastanud kooli ökosüsteemi
kõige asjakohasemad andmeallikad.

2. Andmete kogumine:
Kasutame mobiiliseadmeid paindlikuks andmete kogumiseks.

3. AI:
Kasutame andmekogumite analüüsimisel tehisintellekti.

4. Analüüs:
Loome kasutajale asjakohaste andmete visuaalseid esitusi.

5. Tulemused ja järeldused:
Meie kliendid – haridusvaldkonna spetsialistid – pääsevad otsuste
tegemiseks kogutud andmetele hõlpsalt ligi.

6. Kokkuvõte:
Meie kliendid otsustavad andmete ja saadud
kogemuste põhjal, milliseid tegevusi läbi viia.

7. Täiustused ja pidev areng:
Analüüsime üksuste omavahelisi seoseid ja
saame klientidelt rohkem teavet.

Analüütika

Meie peamine eesmärk on pakkuda asjakohaseid ja ajakohastatud andmeid koolikogukondade arendamiseks. Meie andmeallikate hulka kuuluvad eestkostjad, õpilased, õpetajad ja koolijuhid. Pakume erinevate kasutajarühmade kohta kogutud andmete analüüsi kergesti mõistetava töölaua kaudu.