Kasutajad

Õppija

Õppijad saavad teavet oma tegevuse kohta rühma osana ja enda igakülgse heaolu kohta.

Õpetaja

Õpetajad jälgivad õppijate ja õpperühmade õppeprotsessi ning saavad ligipääsu heaolu ja kooliga rahulolu selgitavatele näitajatele, mis aitavad määratleda üldist olukorda.

Koolidirektor

Koolidirektori vaade, kus pedagoogilise juhtimise vahendid on kergesti kättesaadavad, keskendub õppimise ja õpetamise jälgimisele ning koolikogukonna tööalase heaolu ja rahulolu ülevaatele.

Eestkostja

Eestkostjad saavad kergesti arusaadavas vormis juurdepääsu selgitavatele andmetele oma ülalpeetava edu ja tugevate külgede kohta.

Haridusametid

Haridusvaldkonna ametnikud saavad tõhusalt kasutada kumulatiivseid reaalaja andmeid omavalitsuse õpetamise ja õpiressursside planeerimisel ja jaotamisel.

Õppimise tulevik luuakse haridussektori spetsialistide

juhtimisel koos andmetega ning tähelepanu keskmes on õppija. Meie abivahendid ja teenused toetavad teid selles ümberkujundusprotsessis.