Teenused

Andmepõhised teenused

 • kooli-/omavalitsusespetsiifiline andmeanalüüs ja soovitatavad tegevused
 • andmeallikate integreerimine
 • kooli-/omavalitsusespetsiifiliste uuringute ettevalmistamine
 • küsimustepakettide valik

Koolitus- ja nõustamisteenused

 • kooli-/omavalitsusespetsiifiline andmeanalüüs ja soovitatavad tegevused koolijuhtidele ja haridusametnikele
 • õpetajate koolitus
 • vanemate nõustamine
 • haridusametnike nõustamine

Uuringute alased teenused

 • õpetamise ja õppimisega seotud uurimisprojektid igal kooli tasandil
 • õpetamise ja õppimisega seotud uurimisprojektid igal kooli tasandil

Projektid

 • heaolu, õppimise ja teadmistepõhise juhtimisega seotud kohaliku, riikliku ja rahvusvahelise tasandi projektide vahendamine ning ekspertteenused

Meie kliendid on haridussektori spetsialistid

kes suhtuvad kirglikult õppimisse ja koolikogukondade arendamisse. Toetame teie visiooni ja eesmärke andmete ja kohandatud rakenduste ning kvaliteetsete uuringute kaudu.