Edulyzer

Edulyzer on uuringu- ja analüüsirakendus koolikogukondade tekitatud andmete töötlemiseks. Pakume kiiret ja kasutajasõbralikku viisi andmete kogumiseks koolikogukonna eri pooltelt: õpetajatelt, õpilastelt, koolijuhtidelt ja eestkostjatelt.

Teame, et haridussektori spetsialistid on väga hõivatud ja me ei taha oma kasutajaid koormata. Meie lubadus on lihtne: vaid ühele lühikesele küsimusele vastamine igal koolipäeval muudab teie suhtumist oma koolikogukonda. Sellega peame silmas, et 350 õpilase ja õpetajaga koolid genereerivad igal aastal juba umbes 67 000 andmeühikut ning kaheksa nii suure kooliga omavalitsused tekitavad üle poole miljoni andmeühiku.

Need andmeühikud pakuvad uusi võimalusi koolile, seal tegutsevatele inimestele ja nende potentsiaalile ning soodustavad eelkõige uutmoodi juhtimist ja toimimist, mis lähtub asjakohasest teabest.

Õppijad

Õppimine ja kõikehõlmav heaolu

Õpetajad

Õpetamine, töökeskkond ja heaolu, juhtimine, õppematerjalid

Koolidirektorid

Kooli ja personali pedagoogiline juhtimine, heaolu tööl ja aruandlus.

Eestkostjad

Iga õppija tugevad küljed, suhtlemine, koolile pühendumine.

Edulyzer rakendus

Kogutud andmeid töödeldakse tehisintellekti abil ja need jaotatakse eri sihtrühmadele. Saadaval on ka kohandatud küsimustikud.

Õppijad ja eestkostjad

Oskuste, tugevuste ja kõikehõlmava heaolu analüüs.

Õpetajad

Rühmade ja üksikisikute edusammude ja heaolu jälgimine

Koolidirektorid

Õpetamise ja õppimise mõõdikute analüüs, pedagoogiline juhtimine kooli tasandil ja heaolu töökohal.

Regionaalsed haridusametid

Õpetamise ja õppimise mõõdikute analüüs omavalitsuse tasandil, pedagoogilise arengu juhtimine ja heaolu töökohal.

Riiklikud haridusametid

Õpetamise ja õppimise mõõdikute analüüs riiklikul tasandil, andmepõhine hariduse arendamine.

Meie andmed on usaldusväärsed

ja tegevus läbipaistev. Oleme uhked selle üle, et osaleme koos teadlastega koolikogukondade kõigi liikmete kaasamise edendamises.