Hinnoittelu

Edulyzer on DaaS-sovellus, joka mahdollistaa kunnan kouluekosysteemin onnistumisen jatkuvan seurannan ja auttaa kohdentamaan kehitystoimet tehokkaammin.

Paras hyöty Edulyzerista ja totuudenmukaisin kuva kunnan kouluekosysteemin toimivuudesta saadaan, kun kunnan kaikki koulut ovat mukana.
Hinnoittelu perustuu koulun oppilasmäärään ja kohtelee erikokoisia kouluja tasa-arvoisesti.

Lisenssin hinta on 3,99€(+ alv)/vuosi x oppilasmäärä.

Esim. 300 oppilaan koulun vuosilisenssi on 1197,00€ + alv
Edulyzer-käyttölisenssi laskutetaan kerran vuodessa, oppilasmäärän tarkistus tehdään kunkin vuoden syyskuun ensimmäisenä päivänä.

Sopimus solmitaan koulun/kunnan kanssa toistaiseksi voimassa olevaksi.

Sivistys merkitsee

yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella.

— Perusopetuksen opetussuunnitelma