Käyttäjät

Oppija

Oppija saa tietoa omasta toiminnastaan osana ryhmää sekä omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Opettaja

Opettaja seuraa oppijan ja oppimisryhmien edistymistä oppimisessa ja tarkastelee hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden visualisoitua mittaristoa kokonaiskuvan hahmottamiseksi.

Rehtori

Rehtorin näkymässä korostuvat oppimisen ja opetuksen seuranta sekä kouluyhteisön työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden tilannekuva, jolloin pedagogisen johtamisen työkalut ovat käden ulottuvilla!

Huoltaja

Huoltaja havainnoi oman huollettavansa onnistumiseen ja vahvuuksiin liittyvät tiedot visualisoituna ja helposti luettavina kokonaisuuksina.

Sivistystoimen johto

Sivistystoimen johto voi tehokkaasti hyödyntää reaaliaikaista ja kumuloituvaa tietoa osana  kunnan opetuksen ja oppimisen resurssien suunnittelua ja kohdentamista.

Oppimisen tulevaisuus rakennetaan yhdessä

dataa hyödyntäen, opetusalan ammattilaisten ohjaamana – oppija keskiössä. Työkalumme ja palvelumme ovat tukenasi tässä muutoksessa.