Käyttäjät

Huoltaja

Huoltaja näkee oman huollettavansa onnistumiseen liittyvät tiedot visualisoituna ja helposti luettavina kokonaisuuksina.

Rehtori

Rehtori saa näkymän koko kouluyhteisön toimintaan.  Oppiminen, kouluviihtyvyys ja työhyvinvointi ovat jatkuvassa seurannassa.
Kyselyistä ja järjestelmistä yhdistetty tieto syventää rehtorin näkymää kouluyhteisön tilaan ja vapauttaa enemmän aikaa  pedagogiseen johtamiseen.

Opettaja

Opettaja saa monipuolisen näkymän oppijoiden osaamiseen, vahvuuksiin ja hyvinvointiin. Opettaja saa tiedon sekä opettamiensa oppilaiden että ryhmien tasolla.

Opettajat antavat jatkuvaa palautetta työhyvinvoinnista ja koulusta työympäristönä.

Oppija

Oppija saa kattavan näkymän omaan osaamiseensa, vahvuuksiinsa ja hyvinvointiinsa. Lisäksi oppijat antavat palautetta kouluviihtyvyydestä ja koulusta oppimisympäristönä.

Sivistystoimen johto

Sivistystoimen johto saa visuaalisen näkymän koko kunnan koululaitoksen toimintaan. Oppimisesta, kouluviihtyvyydestä ja opettajien ammatillisesta kehittymisestä kertyvä tieto on jatkuvasti hyödynnettävissä.
Visualisointi auttaa kunnan opetuksen resurssien kohdentamista, vaikutusten seuraamista ja tekee tiedolla johtamisesta arkipäivää.

Onnistuneet oppimiskokemukset

syntyvät toimivasta kouluympäristöstä, siellä toimivista ihmisistä ja yhteisestä
tekemisestä. Hyvinvoiva kouluyhteisö on oppimiselle paras maaperä.