Oppija

Oppija saa kattavan näkymän omaan osaamiseensa, vahvuuksiinsa ja hyvinvointiinsa. Lisäksi oppijat antavat palautetta kouluviihtyvyydestä ja koulusta oppimisympäristönä.

Sivistystoimen johto

Sivistystoimen johto saa visuaalisen näkymän koko kunnan koululaitoksen toimintaan. Oppimisesta, kouluviihtyvyydestä ja opettajien ammatillisesta kehittymisestä kertyvä tieto on jatkuvasti hyödynnettävissä.
Visualisointi auttaa kunnan opetuksen resurssien kohdentamista, vaikutusten seuraamista ja tekee tiedolla johtamisesta arkipäivää.