Onnistuneet oppimiskokemukset

syntyvät toimivasta kouluympäristöstä, siellä toimivista ihmisistä ja yhteisestä
tekemisestä. Hyvinvoiva kouluyhteisö on oppimiselle paras maaperä.