Vi skapar bättre skolgemenskaper

Edulyzer är ett verktyg för kunskapsbaserad ledning som samlar in och analyserar information om skolans verksamhet för att utveckla inlärningen, trivseln, välbefinnandet och den gemensamma verksamheten. Vi vill vara med och bygga upp en skolgemenskap där vars och ens potential blir synlig och uppskattad.

För dem som utvecklar skolgemenskapen

Skolorna har mycket information som kan samlas in från olika informationskällor. För närvarande saknas en klar syn på hur information kan utnyttjas på ett övergripande sätt för ledning. Informationen är fragmenterad och innehåller luckor.

Vi samlar in, analyserar och visualiserar den information som samlas in i skolorna till helheter som är lätta att förstå och använda. På så sätt blir det lättare att inrikta resurserna och tid sparas för kärnuppgifterna.

Edulyzer tar med data från skolans verksamhet som en del av uppföljningen och utvecklingen av skolgemenskapen i vardagen.

Läs mer om produkten

Framgångsrika inlärningsupplevelser

uppstår i en uppmuntrande skolmiljö, av människor som är verksamma där och gör saker tillsammans.
En välmående skolgemenskap är den bästa grunden för inlärning.

Vi förädlar data till verksamhet

7. Utveckling och uppföljning:

Vi granskar beroendeförhållanden mellan helheterna och lär oss mer av våra kunder.

6. Åtgärder:

Våra kunder beslutar om åtgärderna utifrån den information och de observationer som vår applikation producerar.

5. Observationer och slutsatser:

Våra kunder – yrkesutbildade personer inom undervisningsbranschen – kan i beslutsfattandet lätt utnyttja den information vi samlat in.

4. Analys:

Vi skapar vyer för våra användare över data som intresserar dem.

1. Datakälla:

Vi har identifierat skolsamfundets viktigaste datakällor och de viktigaste ämnesområdena

2. Insamling av information:

Vi utnyttjar mobila enheter flexibelt för hantering av informationsflödet.

3. AI:

Vi använder artificiell intelligens för att hantera datamassor.

1. Datakälla:
Vi har identifierat skolsamfundets
viktigaste datakällor och de
viktigaste ämnesområdena

2. Insamling av information:
Vi utnyttjar mobila enheter
flexibelt för hantering av
informationsflödet.

3. AI:
Vi använder artificiell intelligens
för att hantera datamassor.

4. Analys:
Vi skapar vyer för våra användare
över data som intresserar dem.

5. Observationer och slutsatser:
Våra kunder – yrkesutbildade personer inom
undervisningsbranschen – kan i beslutsfattandet
lätt utnyttja den information vi samlat in.

6. Åtgärder:
Våra kunder beslutar om åtgärderna utifrån
den information och de observationer
som vår applikation producerar.

7. Utveckling och uppföljning:
Vi granskar beroendeförhållanden mellan
helheterna och lär oss mer av våra kunder.

Analys

Vårt centrala mål är att producera relevant och aktuell information för utvecklingen av skolgemenskapen. Våra datakällor är bl.a. vårdnadshavare, elever/studerande, lärare och rektorer. Av den insamlade informationen skapar vi analyser för olika användargrupper med hjälp av en lättillgänglig dashboard.

Dessa analyser, t.ex. om elevernas inlärning, vårdnadshavarnas syn på hur samarbetet mellan skola och hem fungerar eller t.ex. lärarnas behov av yrkesmässig utveckling, kan utnyttjas vid planeringen av åtgärder för nästa utvecklingssteg i skolgemenskapen.