Användare

Elev

Eleven får information om sin egen verksamhet som en del av gruppen och om sitt eget övergripande välbefinnande.

Lärare

Läraren följer med elevens och inlärningsgruppernas framsteg i inlärningen och granskar de visualiserade mätvärdena för välbefinnande och trivsel i skolan för att bilda sig en helhetsbild.

Rektor

I rektorns vy betonas uppföljning av inlärningen och undervisningen samt en lägesbild av arbetshälsan och trivseln i skolgemenskapen, varvid verktygen för pedagogiskt ledarskap finns nära till hands!

Vårdnadshavare

Vårdnadshavaren kan observera uppgifterna om hur väl en familjemedlem lyckats och om hans eller hennes styrkor som visualiserade och lättlästa helheter.

Ledningen för bildningsväsendet

Ledningen för bildningsväsendet kan effektivt utnyttja information i realtid och kumulativ information som en del av planeringen och inriktningen av kommunens resurser för undervisning och lärande.

Framtidens lärande byggs upp tillsammans

genom att utnyttja data som handleds av yrkesutbildade personer inom undervisningsbranschen – med eleven i centrum. Våra verktyg och tjänster stöder dig i denna förändring.