Tjänster

Databaserade tjänster

 • analys av skol-/kommunspecifika data och åtgärdsförslag
 • integrationer av datakällor
 • utarbetande av skol/kommunspecifika enkäter
 • val av frågepaket

Utbildnings- och konsulttjänster

 • analys av skol/kommunspecifika data och åtgärdsförslag för rektorer och för ledningen av bildningsväsendet
 • lärarutbildning
 • föräldrautbildning
 • konsultering av undervisningsförvaltningen

Forskningstjänster

 • forskningsprojekt relaterade till undervisning och inlärning på alla utbildningsnivåer
 • testning och undersökning av digitala läromedel och applikationer

Planer och projekt

 • facilitering och experttjänster för projekt relaterade till välbefinnande, inlärning och kunskapsledning på lokal, nationell och internationell nivå

Våra kunder är yrkesutbildade personer inom undervisningsbranschen

vars passion är att lära och utveckla skolgemenskaper. Vi stödjer din vision och dina mål med vår data och skräddarsydda applikationer, samt vår kvalitetsforskning.