Edulyzer

Edulyzer är en enkät- och analysapplikation för behandling av data som samlas in i skolgemenskapen. Vi tillhandahåller ett lättanvänt och snabbt sätt att samla in data från aktörer i skolans skolekosystem – av lärare, elever, rektorer och vårdnadshavare.

Vi vet att de som arbetar inom undervisningssektorn är mycket upptagna och vi vill inte belasta våra användare. Vårt löfte är enkelt: en fråga som det varje skoldag tar en minut att svara på kommer att förändra på hur du ser din skolgemenskap. Med detta avser vi att det i en skola med 350 elever och lärare samlas in ca 67 000 datapunkter per år och på motsvarande sätt i kommuner där det finns 8 skolor av denna storlek, över en halv miljon.

Genom dessa datapunkter öppnar vi ett fönster för ett nytt sätt att se skolan, individerna där och deras potential – och framför allt möjligheten att leda och vidta åtgärder i ljuset av relevant information.

Elever

Information samlas in av elever om de faktorer som påverkar inlärningen och skolgången.

Lärare

Inlärningssituationer, arbetsgemenskapens verksamhet och pedagogisk utveckling utgör en central del av den data som samlas in.

Rektorer

Pedagogisk ledning av skolan och yrkeskompetensområden i centrum.

Huoltajat

Vårdnadshavarna berättar om elevernas styrkor och samarbetet mellan skolan och hemmet.

Edulyzer-applikationen

Insamlad data bearbetas med hjälp av artificiell intelligens när det är meningsfullt – till exempel vid bearbetning av stora textmassor. Enkäter som användarna har utarbetat är också möjliga.

Elever och vårdnadshavare

Får en helhetssyn på styrkor, inlärning och välbefinnande.

Lärare

Utnyttjar data i växelverkan med och vid handledning av elever.

Rektorer

Med hjälp av data kan de följa skolan som studie- och arbetsplats och ge lärarna verktyg för utveckling.

Undervisningsväsendets ledning

Följer skolornas verksamhet på kommunnivå och riktar resurser och åtgärder utifrån den information som erhållits.

Nationella utbildningsmyndigheter

Får data i realtid om skolornas och kommunernas verksamhet och utvecklingsbehov inom olika delområden.

Våra data är ansvarsfulla

och vår verksamhet transparent. Vi är stolta över att vi tillsammans med forskare kan förbättra delaktigheten för alla medlemmar i skolgemenskapen.