Rakennamme parempia kouluyhteisöjä

Edulyzer on tiedolla johtamisen työkalu, joka kerää ja analysoi  tietoa koulun toiminnasta oppimisen, viihtyvyyden, hyvinvoinnin ja yhteisen toiminnan kehittämiseksi. Haluamme olla mukana rakentamassa kouluyhteisöä, jossa jokaisen potentiaali tulee näkyviin ja arvostetuksi.

Kouluyhteisön kehittäjille

Kouluissa on paljon tietoa, jota voidaan koota  eri tietolähteistä. Tällä hetkellä puuttuu selkeä näkymä kokonaisvaltaiseen tiedon hyödyntämiseen johtamisessa. Tieto on sirpaleista ja sisältää aukkoja.

Keräämme, analysoimme ja visualisoimme kouluissa kertyvän tiedon helposti ymmärrettäviksi ja hyödynnettäväksi kokonaisuuksiksi. Näin resurssien kohdentamisesta tulee helpompaa ja aikaa säästyy ydintehtäviin.

Edulyzer tuo koulun toiminnasta kertyvän datan osaksi seurannan ja  kouluyhteisön  kehittämisen arkea.

Lue lisää tuotteesta

Onnistuneet oppimiskokemukset

syntyvät kannustavasta kouluympäristöstä, siellä toimivista ihmisistä ja yhdessä tekemisestä.
Hyvinvoiva kouluyhteisö on oppimiselle paras maaperä.

Jalostamme datan toiminnaksi

7. Kehitys ja seuranta:

Tarkastelemme kokonaisuuksien
välisiä riippuvuuksia ja opimme lisää asiakkailtamme.

6. Toimenpiteet:

Asiakkaamme päättävät toimenpiteistä sovelluksemme
tuottaman tiedon ja havaintojensa
pohjalta.

5. Havainnot ja johtopäätökset:

Asiakkaamme - opetusalan ammattilaiset- hyödyntävät vaivattomasti keräämäämme tietoa päätöksenteossa.

4. Analyysi:

Luomme käyttäjillemme näkymiä heitä
kiinnostavaan dataan.

1. Datalähde:

Olemme tunnistaneet kouluyhteisön
tärkeimmät datalähteet ja
merkittävimmät aihealueet

2. Tiedon kerääminen:

Hyödynnämme mobiililaitteita
joustavasti tietovirran
hallinnassa.

3. AI:

Käytämme tekoälyä
tietomassojen käsittelyssä.

1. Datalähde:
Olemme tunnistaneet kouluyhteisön
tärkeimmät datalähteet ja
merkittävimmät aihealueet

2. Tiedon kerääminen:
Hyödynnämme mobiililaitteita
joustavasti tietovirran
hallinnassa.

3. AI:
Käytämme tekoälyä
tietomassojen käsittelyssä.

4. Analyysi:
Luomme käyttäjillemme näkymiä heitä
kiinnostavaan dataan.

5. Havainnot ja johtopäätökset:
Asiakkaamme – opetusalan ammattilaiset- hyödyntävät vaivattomasti keräämäämme tietoa päätöksenteossa.

6. Toimenpiteet:
Asiakkaamme päättävät toimenpiteistä sovelluksemme
tuottaman tiedon ja havaintojensa
pohjalta.

7. Kehitys ja seuranta:
Tarkastelemme kokonaisuuksien
välisiä riippuvuuksia ja opimme lisää asiakkailtamme.

Analytiikka

Keskeinen tavoitteemme on tuottaa relevanttia ja ajantasaista tietoa kouluyhteisön kehittämiseen. Datalähteitämme ovat mm. huoltajat, oppilaat/opiskelijat, opettajat ja rehtorit. Kerätystä datasta muodostamme analyysejä eri käyttäjäryhmille helposti lähestyttävän dashboardin avulla.

Näitä analyysejä esim. oppilaiden oppimisesta, huoltajien näkemyksistä koulu-koti -yhteistyön sujumisesta tai vaikkapa opettajien ammatillisista kehittämistarpeista voidaan hyödyntää suunniteltaessa toimenpiteitä kouluyhteisön seuraavia edistysaskeleita varten.