Edulyzer

Edulyzer on kysely- ja analysointisovellus kouluyhteisössä kertyvän datan käsittelyyn. Tarjoamme helppokäyttöisen ja nopean tavan kerätä dataa koulun kouluekosysteemin toimijoilta – opettajilta, oppilailta, rehtoreilta ja huoltajilta.

Me tiedämme, että opetusalan ammattilaisilla on kiire, emmekä halua kuormittaa käyttäjiämme. Lupauksemme on yksinkertainen: yksi yhden minuutin kysymys jokaisena koulupäivänä muuttaa tavan nähdä kouluyhteisösi. Tällä tarkoitamme sitä, että jo 350 oppijan ja opettajan koulussa datapisteitä kertyy vuodessa n. 67 000 ja vastaavasti kunnassa, joissa tämän kokoisia kouluja olisi 8, yli puoli miljoonaa.

Näillä datapisteillä avaamme ikkunan uuteen tapaan nähdä koulun, siinä toimivat yksilöt ja heidän potentiaalinsa – sekä ennen kaikkea mahdollisuuden johtaa ja tehdä toimenpiteitä merkityksellisen tiedon valossa.

Oppijat

Oppijoilta kerätään tietoa oppimisesta ja koulunkäyntiin vaikuttavista tekijöistä.

Opettajat

Oppimistilanteet, työyhteisön toiminta ja pedagoginen kehittäminen muodostavat keskeisen osan kerättävästä datasta.

Rehtorit

Koulun pedagoginen johtaminen ja ammatilliset osaamisalueet keskiössä

Huoltajat

Huoltajat kertovat oppijoiden vahvuuksista ja koulu-koti -yhteistyöstä

Edulyzer-sovellus

Kerättyä dataa jalostetaan tekoälyn avulla silloin kun se on mielekästä- esim. suurien tekstimassojen käsittelyssä. Myös käyttäjien luomat kyselyt ovat mahdollisia.

Oppijat ja huoltajat

Saavat kattavan näkymän vahvuuksiin, oppimiseen ja hyvinvointiin

Opettajat

Hyödyntävät dataa oppijoiden kanssa käytävässä vuorovaikutuksessa ja ohjauksessa.

Rehtorit

Pystyvät datan avulla seuraamaan koulua opiskelu- ja työpaikkana sekä tarjoamaan opettajille välineitä kehittymiseen.

Opetustoimen johto

Seuraa kunnan tasolla koulujen toimintaa ja kohdentavat resursseja ja toimenpiteitä kerätyn tiedon perusteella

Kansalliset opetusviranomaiset

Saavat reaaliaikaista dataa koulujen ja kuntien toiminnasta ja kehitystarpeista eri osa-alueilla.

Datamme on vastuullista

ja toimintamme läpinäkyvää. Olemme ylpeitä siitä, että voimme yhdessä tutkijoiden kanssa parantaa kaikkien kouluyhteisön jäsenten osallisuutta.