Oppijat

Oppijoilta kerätään tietoa oppimiseen ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Opettajat

Oppimistilanteet, työyhteisön toiminta ja pedagoginen kehittäminen muodostavat keskeisen osan kerättävästä datasta.

Rehtorit

Koulun pedagoginen johtaminen ja ammatilliset osaamisalueet keskiössä

Huoltajat

Koulun pedagoginen johtaminen ja ammatilliset osaamisalueet keskiössä

Edulyzer-sovellus

Kerättyä dataa jalostetaan tekoälyn avulla silloin kun se on mielekästä- esim. suurien tekstimassojen käsittelyssä. Myös käyttäjien luomat kyselyt ovat mahdollisia.

Oppijat

Saavat kattavan näkymän vahvuuksiin, oppimiseen ja hyvinvointiin

Opettajat

Hyödyntävät dataa oppijoiden kanssa käytävässä vuorovaikutuksessa ja ohjauksessa.

Rehtorit

Pystyvät datan avulla seuraamaan koulua opiskelu- ja työpaikkana sekä tarjoamaan opettajille välineitä kehittymiseen.

Opetustoimen johto

Seuraa kunnan tasolla koulujen toimintaa ja kohdentavat resursseja ja toimenpiteitä kerätyn tiedon perusteella

Kansalliset opetusviranomaiset

Saavat reaaliaikaista dataa koulujen ja kuntien toiminnasta ja kehitystarpeista eri osa-alueilla.