Huoltaja

Huoltaja näkee oman huollettavansa onnistumiseen liittyvät tiedot visualisoituna ja helposti luettavina kokonaisuuksina.

Rehtori

Rehtori saa näkymän koko kouluyhteisön toimintaan.  Oppiminen, kouluviihtyvyys ja työhyvinvointi ovat jatkuvassa seurannassa.
Kyselyistä ja järjestelmistä yhdistetty tieto syventää rehtorin näkymää kouluyhteisön tilaan ja vapauttaa enemmän aikaa  pedagogiseen johtamiseen.

Opettaja

Opettaja saa monipuolisen näkymän oppijoiden osaamiseen, vahvuuksiin ja hyvinvointiin. Opettaja saa tiedon sekä opettamiensa oppilaiden että ryhmien tasolla.

Opettajat antavat jatkuvaa palautetta työhyvinvoinnista ja koulusta työympäristönä.