Suomi

Tero Rynkä

Haluan olla mukana kehittämässä asioita, joissa yhdistyvät digitaalisuus ja oppiminen mielekkäällä tavalla.

Teuvo Sankila

Uskon, että kouluyhteisön toiminnasta kertyvä data voidaan valjastaa opetuksen ja oppimisen tueksi.

Ilkka Halonen

Minua motivoi kouluviihtyvyyden, hyvinvoinnin ja koti-koulu yhteistyön kehittäminen.

Peter Lehto

Koulumaailmassakin käyttökokemuksen ja järjestelmien yhteensopivuuden tulee  olla etusijalla.

Jarno Saarinen

Mielestäni kouluissa tarvitaan uusia ratkaisuja datan keräämiseksi ja jalostamiseksi tiedoksi turvallisella tavalla.

Espanja

Jana Moral

Haluan tutkia, kuinka teknologia voi edistää oppimista ja opetusta eri kouluasteilla.

Victor Font

Minua motivoi oppimisen ja teknologian rajapinnassa olevien työkalujen kehittäminen.