Prissättning

Edulyzer är en DaaS-applikation som möjliggör kontinuerlig uppföljning av hur skolekosystemet lyckas i kommunen och hjälper till att rikta utvecklingsåtgärderna effektivare.

Den största nyttan av Edulyzer och den mest sanningsenliga bilden av hur det kommunala skolekosystemet fungerar fås när alla skolor i kommunen deltar.

Prissättningen baserar sig på antalet elever i skolan och behandlar skolor av olika storlek jämlikt.

Priset för licensen är 3,99 euro (+ moms) per år x elevantalet.

Till exempel är priset för en årlig licens för en skola med 300 elever 1 197,00 euro + moms. Edulyzer-licensen faktureras en gång om året och elevantalet granskas den första dagen i september varje år.

Avtalet ingås med skolan/kommunen och gäller tills vidare.

Bildning innebär

att både individuellt och i grupp kunna fatta beslut utgående från etisk reflektion, en annan människas situation och kunskap.

— Läroplanen för den grundläggande utbildningen, Finland.