Hinnad

Edulyzer on DaaS-rakendus, millega saab pidevalt munitsipaalkoolide ökosüsteemi edukust jälgida ja tõhusamalt arendustegevusi planeerida.

Edulyzeri parimad eelised ja täpseim ülevaade omavalitsuse koolide ökosüsteemist saavutatakse siis, kui kaasatud on kõik omavalitsuse koolid.

Hind põhineb kooli õpilaste arvul ja on erineva suurusega koolide suhtes õiglane.

Litsentsi hind on 3,99 eurot (+ käibemaks) aastas × õpilaste arv.

Näiteks on 300 õpilasega kooli aastase litsentsi hind 1197 eurot + käibemaks. Edulyzeri litsentsi eest esitatakse igal aastal arve ja õpilaste arvu kontrollitakse igal aastal septembri esimesel päeval.

Kooli/omavalitsusega sõlmitakse tähtajatu leping.

Haridus võimaldab

üksikisikutel ja kogukondadel teha otsuseid, mis põhinevad eetikal, teabepõhisel mõtlemisel ja enda asetamisel teise inimese olukorda.

— Põhihariduse riiklik õppekava, Soome